top of page

Metsänpeitto - "Covered by Forest"

Metsänpeitto (Arktinen banaani 2018) on sarjakuva-albumi metsästä ja puista sekä niihin liittyvästä kansanperinteestä, historiasta ja nykypäivästä. Kirja palkittiin vuoden 2018 Pohjois-Karjalan taidepalkinnolla. Venäjänkielinen painos Под покровом леса (Boomkniga) sekä karjalankielinen Mečänpeitto (Karjalan kielen seura) ilmestyivät vuonna 2019. Sloveeniksi V zavetju dreves (Aristej) ilmestyi vuonna 2023. Toteutin albumin yhteistyössä ystäväni, kulttuurintutkija Inkeri Aulan kanssa. Metsänpeitto-albumin yhdeksän sarjakuvaa lähestyvät aihetta erilaisista näkökulmista:  mukana on paikallishistoria Kuhasalon metsälehmuksesta Pohjois-Karjalassa, Suuren tammen runon mukaelma karjalan kielellä Kalevalan alkuperäiskielen kunniaksi, metsäajattelun historiaa Vanhan haavan perspektiivistä sekä hirmuisia loitsuja pyhän pihlajan suojeluksessa. 

 

Tarinat metsänpeittoon joutuneista ihmisistä ja kotieläimista kertovat metsän voiman vaarallisesta puolesta. Metsään voi eksyä niin, ettei enää löydä takaisin ja yhteys etsijöiden maailmaan katkeaa. Samalla metsä kuitenkin suojelee maata peiton tavoin.

 

Metsänpeitto-albumin saa omaksensa Arktisen banaanin sivuilta!

Venäjänkielisen version voi tilata Boomknigalta!

Sloveeninkielinen löytyy Aristej-kustantamolta!

Karjalankielistä ei valitettavasti ole enää saatavilla.

Lisää tietoa ja lehtijuttuja löydät kirjan sivulta: https://web.facebook.com/metsanpeittokirja/

 

Metsänpeitto - "Covered by Forest" (Arktinen banaani 2018) is a comics album about forest and trees, spiced with Finnish folklore, history and today.  I made the book together with a friend, anthropologist Inkeri Aula. Metsänpeitto was awarded with the North-Karelia Art Prize in 2018. Russian version Под покровом леса (Boomkniga) and Karelian version Mečänpeitto (Karelian language society) came out in 2019. Slovene version V zavetju dreves was published in 2023. The book contains nine short graphic stories about trees from different perspectives: a local history of an ancient Forest Linden in North-Karelia, a version of The Great Oak poem from Kalevala in its original language - Karelian, and horrible spells under protection of Sacred Rowan tree, to mention a few. For English sample translation please contact me.

The name of the book - Metsänpeitto - literally "Forest cover" or "Forest blanket" is a Finnish folklore legend of people and domestic animals gone missing in woods. The dark powers of forest could make people get lost so that they lose their connection to our world. At the same time forest is also a protective entity, covering the Earth like a blanket.

 

The book is available in Finnish at the publisher's website: Arktinen banaani and in Russian: Boomkniga

and in Slovene: Aristej

The Karelian language version is not available anymore.

More information and articles about the book: https://web.facebook.com/metsanpeittokirja/

bottom of page