top of page

Adaman gruunu - The Big Bear's Crown

adaman kansi.jpg

Adaman gruunu, suomeksi Otavan kruunu, on karjalankielinen sarjakuvasanakniiga. Tein kirjan yhteistyönä eteläkarjalaa äidinkielenään puhuvan Katerina Paalamon kanssa. Sen julkaisi vuonna 2021 Karjalan Sivistysseura kolmella eri karjalan murteella, eteläkarjalaksi, livvinkarjalaksi ja vienankarjalaksi. Kirja toimii äidinkielen tukena karjalaa puhuvissa perheissä sekä opiskelun apuna karjalan kielen harrastajille. Karjala on itsellenikin rakas harrastus!

Adaman gruunu, The Big Bear's Crown is a Karelian language comics story with illustrated dictionaries. I made the book in collaboration with Katerina Paalamo who speaks Karelian as her mother tongue. It was published in 2021 by Karjalan Sivistysseura, in three different Karelian dialects. The book supports Karelian language in families and is a great tool for people studying Karelian. Endangered Karelian language is the closest relative to Finnish and it is spoken by around 50 000 people in Finland and in Karelian Republic and Tver Oblast in Russia.

Adaman gruunun voi hankkia omakseen julkaisijan kaupasta!

You can get your own Adaman gruunu in the publisher's store!

bottom of page