top of page

Sarjakuvatyöpajat - Comics Workshops

Olen järjestänyt ja ohjannut sarjakuvatyöpajoja useissa maissa vuodesta 2005 lähtien. Käytän työpajoissa Maailman sarjakuvat ry:n kehittämää ruohonjuurisarjakuvamenetelmää ja -materiaaleja. Työpajat on suunnattu aktivisteille ja vähemmistöryhmille, ja niiden tarkoituksena on saada heidän äänensä kuuluviin sarjakuvan kautta. Esittelen alla muutamaa projektia.

 

I have organized comics workshops in many countries, starting from 2005. I am active in World Comics Finland - an NGO that has developed a grassroots comics method and materials. The method has proved really good in teaching NGO activists and different minority groups to draw comics about issues that are important to them. Below you will find a few examples of my projects.

Maailman Sarjakuvat ry / World Comics Finland: https://www.worldcomics.fi/

Materiaaleja / Materials: slideshow, templates, exercises

Elävä kieli - sarjakuvia suomalais-ugrilaisilla vähemmistökielillä

Living Language - Comics in Finno-Ugric minority languages

1about-banner.jpg

Elävä kieli -yhteisötaidehankkeessa järjestettiin sarjakuvatyöpajoja suomalais-ugrilaisille vähemmistökieliaktivisteille vuosina 2015-2020 Venäjällä, Suomessa, Virossa ja Norjassa. Hanke tukee uhanalaisia suomalais-ugrilaisia kieliä ruohonjuurisarjakuvan avulla. Hankkeen puitteissa tuotettiin myös sarjakuvia ja kielialueita esittelevä nettisivu, kiertäviä näyttelyitä sekä FUgrics - sarjakuvia suomalais-ugrilaisesta maailmasta-kirja. Työskentelin hankkeessa vastuuhenkilönä ja ohjaajana. Hankkeen takana on joensuulainen osuuskunta Myötävoima ja sitä rahoittivat mm. Koneen säätiö ja M. A. Castrenin seura.

 

Living Language community art project organised comics workshops for Finno-Ugric minority language activists in Russia, Finland, Estonia and Norway in 2015-2020. The project uses grassroots comics to support endangered languages. During the project we produced a website, many exhibitions and a FUgrics - Comics from the Finno-Ugric World book to showcase the comics made by the activists. I worked in the project as a coordinator and tutor. The project was run by cooperative Myötävoima and funded by Kone Foundation and M. A. Castren Society.

 

Sarjakuvia, juttuja työpajoista ja linkkejä uutisiin:

 

Comics, articles from the workshops and links to news:

 

finnougriccomics.com

 

https://www.facebook.com/finnougriccomics/

 

https://vk.com/finnougriccomics

 

 

 

Piirtämällä näkyväksi-hanke 2016-2017

Illustrating me project 2016-2017

Ohjasin sarjakuvatyöpajoja turvapaikanhakijoille vastaanottokeskuksissa Lieksassa ja Kontiolahdella Maailman sarjakuvat ry:n Piirtämällä näkyväksi-hankkeessa. Sarjakuvista toteutettiin kiertävä näyttely ja nettigalleria.

I took part in the Illustrating me project by World Comics Finland, organising workshops in the reception centers for asulym seekers in Lieksa and Kontiolahti in Finland. The comics made a tour in an exhibition and can be seen in the projects web gallery.

matkalla-k3.jpg

Sarjakuvatyöpaja Izhevskissä, Udmurtiassa Venäjällä 2016

Comics Workshop in Izhevsk, Udmurtia, Russia in 2016

Ohjasin sarjakuvatyöpajan udmurtiankielisille osallistujille Izhevskissä toukokuussa 2016 Moskovan Suomen suurlähetystön kutsumana. Tulkkina ja työpajan toisena ohjaajana oli moskovalainen kielitieteilijä ja sarjakuva-aktivisti Anna Voronkova. Työpajan osallistujat olivat enimmäkseen kuvataiteilijoita ja graafikkoja, joten heillä oli kokemusta sarjakuvien tekemisestä. Uutta pajassa heille oli sarjakuvien toteuttaminen udmurtian kielellä. 

 

I was invited by the Finnish Embassy in Moscow to teach in a workshop for Udmurtian participants in Izhevsk in May 2016. I travelled to Izhevsk with a friend of mine, linguist and comics activist Anna Voronkova from Moscow. She interpreted the workshop and took part in teaching. Most of the participants were artists and grphic designers, so they had been drawing comics before.  However, this time all the comics were made entirely in Udmurtian language.

Sarjakuvatyöpajan tuloksia nuorisokeskus LIFT:ssa Izhevskissä.

Art work in the workshop in youth center LIFT in Izhevsk.

Lue juttu työpajasta Maailman sarjakuvien blogista!

 

Read about the workshop in World Comics Finland blog!

 

In Russian:

The Finno Ugric media center

 

Uutislähetys sarjakuvapajasta löytyy täältä!

 

Find a newscast about the workshop here!

Sarjakuvatyöpaja afrikkalaisille maahanmuuttajille Moskovassa, Venäjällä 2016

Comics Workshop for African immigrants in Moscow, Russia, 2016

Tammikuussa 2016 minut kutsuttiin pitämään sarjakuvatyöpajaa afrikkalaisille maahanmuuttajille tarkoitettuun keskukseen Moskovaan. Suuri osa keskuksen asiakkaista on paperittomia, joten arki Moskovassa on heille täynnä haasteita. Tätä arkea he kuvasivat koskettavasti työpajassa toteutetuissa sarjakuvissaan. Mukana oli myös keskuksella vapaaehtoisina työskenteleviä järjestöjen edustajia.

 

In January 2016 I was invited to lead a comics workshop in a center for African immigrants in Moscow. Most of the people who spent time in the center were undocumented immigrants and asylum seekers who find the day-to-day life in Moscow very challenging. In the workshop they got a chance to draw their experiences in comics. Also volunteers from different NGO's working at the center took part in the workshop.

Sarjakuvia maahanmuuttajien keskuksessa Moskovassa

Comics in the center for immigrants in Moscow

Lisää työpajasta Maailman sarjakuvien blogissa.

 

Find out more about the workshop in World Comics Finland blog.

Sarjakuvatyöpajat Petroskoissa, Karjalan Tasavallassa, 2015

Comics Workshops in Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia, 2015

Järjestin sarjakuvatyöpajoja Petroskoissa huhti- ja lokakuussa 2015. Yhteistyökumppaneinani olivat Karjalan Rahvahan Liitto - karjalan kielen elvyttämiseen ja säilyttämiseen keskittyvä kansalaisjärjestö, sekä ympäristöaiheinen Barents Ecology Film Festival.

 

I organized comics workshops in Petrozavodsk, Russia in April and October 2015. My local partners were Karjalan Rahvahan Liitto, 'Karelian People's Union', an NGO working with revitalizing and preserving the endangered Karelian language, and the local environmental Barents Ecology Film Festival.

Galina Baburovan vepsänkielinen sarjakuva kielen välittämisestä tuleville sukupolville

Galina Baburova's comic in Veps language about passing one's language to the next generations

Karjalan Rahvahan Liiton sarjakuvatyöpaja Periodika-kustantamon tiloissa

Comics workshop for Karjalan Rahvahan Liitto at Periodika Publishers

Karjalaisten kahteen työpajaan osallistui karjalan- ja vepsäkielisiä toimittajia, päiväkotien henkilökuntaa sekä suomen, karjalan ja vepsän kielen opiskelijoita Petroskoin yliopistosta. Ensimmäisessä työpajassa huhtikuussa osallistujat valitsivat sarjakuvilleen teeman, 'Oma kieli'. Sarjakuvat käsittelivät mm. kielen siirtymistä sukupolvelta toiselle, henkilökohtaisia kokemuksia vähemmistökielen puhujan elämästä sekä oman kielen kadottamista ja uudelleen löytämistä. Toisessa, lokakuun pajassa valittiin useampi teema. Pajassa piirrettiin lapsille ja nuorille suunnattuja sarjakuvia sekä kulttuurista ja kielestä tiedottavia sarjakuvia. Sarjakuvista huokui osallistujien syvästi henkilökohtainen ja tunteellinen suhde aiheeseen!

 

The participants in the two Karelians' workshops were journalists working in Karelian and Veps languages, Karelian speaking day care staff and language students from Petrozavodsk State University. The theme of the first workshop in April was "Own Language" and it was chosen by the participants. The subjects of their comics were for example: passing language to next generation, personal experience as a minority language speaker, and losing and rediscovering one’s own language. In the second workshop in October there were more themes. Comics were made for children and youth, but also to educate people about the Karelian and Veps culture and language. The participants’ personal and deeply emotional relationship to the subject is clearly visible in the comics made during the workshop.

Lisää tietoa työpajasta:

Maailman sarjakuvat ry:n blogi

 

More information about the workshop:

 World Comics Finland blog

 

Lisää uutisia karjalan- ja vepsänkielisten työpajoista (karjalaksi):

 

More news about the workshops (in Karelian):

 

http://www.youtube.com/watch?v=NA4gh0wAfIg

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHT8k5X56To

 

http://rk.karelia.ru/culture/finskaya-hudozhnitsa-provela-v-petrozavodske-master-klass-po-komiksam/

Barents Ecology Film Festival:n työpajan osallistujat sarjakuvineen

The participants of the Barents Ecology Film Festival workshop with their comics

Huhtikuussa järjestin myös työpajan, joka oli osa Barents Ecology Film Festivalin ohjelmaa. Pajan osallistujat olivat nuoria, noin puolet heistä opiskeli journalistiikkaa Petroskoin yliopistossa. Pajassa piirrettiin ympäristöaiheisia sarjakuvia. Suosittu aihe oli roskaaminen, joka on Petroskoissa hyvin näkyvä ongelma.

 

In April I also organised a comics workshop that was part of the Barents Ecology Film Festival programme. The participants were young students, mainly journalism students from Petrozavodsk State University. The theme of the workshop was 'Environment'. Littering was a popular subject of the comics, since it is a notable problem in Petrozavodsk.

Sarjakuvapajat maahanmuuttajille Joensuussa, 2015

Comics workshops for immigrants in Joensuu, 2015

Järjestin kolme työpajaa maahanmuuttajille yhteistyössä Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMonin kanssa. Projektin tarkoituksena oli tarjota maahanmuuttajaosallistujille uusi ilmaisuväline, jotta he voisivat jakaa kokemuksiaan ja näkemyksiiään suomalaisyleisölle taiteen kautta. Sarjakuvat toimivat kulttuurienvälisen ymmärryksen kasvattajana.

Naisten työpajan osallistujia toukokuussa 2015 - Participants in women's workshop in May 2015

Työpajojen osallistujat olivat naisia ja nuoria. Heidän sarjakuvansa käsittelivät mm. kulttuurienvälistä ystävyyttä, omaa kulttuuria, suomen kieltä ja arkipäivän kokemuksia Suomessa. JoMoni käyttää sarjakuvia rasisminvastaisessa kampanjoinnissaan.

 

 

I worked together with the Joensuu district multicultural association JoMoni to organise three comics workshops for immigrant participants in Joensuu, Eastern Finland.  The idea was to  introduce a new tool of expression to the participants so that they could share their experiences and views with the Finnish audience through art. The main purpose was to promote cross-cultural understanding. The participants were women and youth. Their comics dealt with issues like:  cross-cultural friendship, own culture, Finnish language and every-day life in Finland. JoMoni is using the comics in anti-rasism campaigning.

Kyokon sarjakuva tarjoaa perspektiiviä suomalaislukijalle. 

Kyoko's comics story gives a new perspective to Finnish readers.

Juttu työpajoista Maailman sarjakuvien blogissa

 

Article about the workshop in World Comics Finland's blog

 

Työpajoissa toteutetut sarjakuvat voi lukea JoMonin sivuilta!

 

The comics made during the workshops are at JoMoni website!

Ruohonjuurisarjakuvatyöpaja maahanmuuttajille Joensuussa ja Kontiolahdella, 2011

Grassroots Comics Workshop for immigrants in Joensuu and Kontiolahti, Finland, 2011

Iranilaisen Musan sarjakuva Kontioniemen työpajasta.

Musa from Iran made this comic in Kontioniemi.

Järjestimme  vuonna 2011 yhdessä Sunday Ngakaman kanssa sarjakuvatyöpajat maahanmuuttajille monikulttuurikeskus Vatakassa Joensuussa sekä Kontioniemen vastaanottokeskuksessa Kontiolahdella. Vatakan työpajassa oli mukana myös suomalaisia osallistujia. Osallistujat pohtivat sarjakuvissaan muunmuassa Suomeen sopeutumiseen liittyviä vaikeuksia. Kasasimme työpajoissa piirretyistä sarjakuvista pienen sarjakuvalehden, "Sarjakuvia Suomesta". Järjestimme samana vuonna myös työpajan maahanmuuttajille Lieksan kirjastolla.

 

I organized a Comic Workshops for immigrants together with Sunday Ngakama in Multicultural Center Vatakka (run by The Finnish Red Cross) in Joensuu, and in Kontioniemi Refugee Centre in Kontiolahti in 2011. In Vatakka Workshop we had also some Finnish participants. Many comics made during the workshops dealt with difficulties encountered in integration to Finnish culture and society. After the workshop we collected the comics and made a small comics magazine called "Sarjakuvia Suomesta" - Comics about/from Finland. Later same year we also had a workshop for immigrants in Lieksa library.

Ruohonjuurisarjakuvatyöpajat vammaisjärjestöille Mwanzassa, Tansaniassa, 2009-2010

Grassroots Comics Workshops for Disabled People's Organizations in Mwanza, Tanzania, 2009-2010

Edina Fidelis ja hänen kuurojen koulutusmahdollisuuksista kertova sarjakuvansa

Edina Fidelis and her comics about deaf people's education possibilities

Työskentelin vuosina 2009-2010 Abilis-säätiön fasilitaattorina vammaisjärjestöjen kattojärjestö SHIVYAWATA:lla Mwanzassa. Järjestin vuonna 2009 työni ohella koeluontoisen sarjakuvatyöpajan kuurojen järjestölle CHAVITA:lle. Kuurot innostuivat sarjakuvasta itseilmaisu- ja viestintävälineenä, ja työpajan tulokset olivat niin vaikuttavia, että pian Abilis-säätiökin innostui asiasta. Abilis rahoitti vuonna 2010 järjestetyt työpajat kuurojen, fyysisesti vammautuneiden, albiinojen ja kehitysvammaisten ryhmille. Sarjakuvat saivat Mwanzassa paljon huomiota ja niillä oli aidosti vaikutusta vammaisten asemaan ja kohteluun sekä ihmisten asenteisiin vammaisia kohtaan. Lisäksi sarjakuvan tekeminen toimi voimaannuttavana tekijänä osallistujille.

Lue juttu työpajoista täältä!

I was working as a facilitator for a Finnish Abilis Foundation in a DPO umbrella organisation SHIVYAWATA in Mwanza in 2009-2010. I organized a test comics workshop for deaf people in their organisation CHAVITA in 2009. The deaf participants loved comics as a tool of self-expression and communication. The results of the workshop were so impressive that soon Abilis Foundation too got interested in comics. In 2010 I organised workshops for deaf, physically disabled, albino and mentally disabled people's groups. Their comics drew lots of attention in Mwanza, and they had genuine impact on attitudes towards disabled people. Drawing comics was also an empowering experience to the participants.

Safari-yhteisötaideprojekti Mwanzassa, Tansaniassa, 2005

Safari Community Art Project in Mwanza, Tanzania, 2005

Järjestin vuonna 2005 kuvataiteen opinnäytetyönäni yhteisötaideprojektin Mwanzassa. Olin ollut vapaaehtoistyössä Mwanzassa vuotta aikaisemmin, ja tapasin paljon nuoria itseoppineita taiteilijoita jotka myivät töitään kadulla. Heidän toiveenaan oli saada taiteen alan koulutusta, että he voisivat kehittyä työssään. Päätin järjestää yhdessä mwanzalaisten vanhemman polven taiteilijoiden kanssa taiteen perusopetuskurssin, joka olisi kaikille innokkaille avoin. Yhteistyökumppaniksi löysin Green Hope Youth Organisation-järjestön. Kurssille osallistui 20 nuorta, osa taiteilijoita, osa alasta kiinnostuneita kansalaisjärjestöaktiiveja.  Kaksi kuukautta kestäneellä kurssilla käytiin läpi piirustuksen perusteita, värioppia, maalausta, batiikkia ja sarjakuvaa.

Juttu Safari-yhteisötaide-

projektista Kumppani-lehdessä 2005

 

Osallistujien ja ohjaajien tuotoksista järjestimme näyttelyn, joka oli Tansanian lisäksi esillä myös Suomessa. Teimme myös sarjakuvalehden. Projektin tärkein saavutus oli kuitenkin taiteilijoiden verkostoituminen. Perustimme yhdessä osallistujien aloitteesta Mwanzan taiteilijayhdistyksen. Monet osallistujista toimivat edelleen kulttuurialalla taiteilijoina ja suunnittelijoina. Safari on swahilia ja tarkoittaa "matkaa". Osallistujat kokivat kulkeneensa pitkän matkan ollakseen valmiita esittelemään töitään näyttelyssä.

 

I studied fine arts in North-Karelia Polytechnic. In 2005 I organised a community art project in Mwanza, Tanzania as my thesis. I had been working there as a volunteer a year earlier, and I had met many young self-educated artists who sold their art work on the streets and dreamt about better future. Their wish was to get art education that would enable them to improve their work. Together with a few elder Mwanza-based artists we decided to organise a basic art course that was open for everyone. We cooperated with Green Hope Youth Organisation. There were 20 participants in the course, young artists and NGO activists that were interested in art. The two-month course included basics of drawing, colour theory, painting, batik and comics. The works of the participants and tutors were displayed in an exhibition in both Tanzania and Finland. We also made a comics magazine. However, the most important achievement of the project turned out to be the networking of the artists! We founded "Mwanza Artists' Organization", and many participants are still working in the field of culture as artists and designers. Safari is "a journey" in Swahili. The participants felt like they had travelled a long way to be ready to show their art work in exhibitions.

bottom of page