Kuvitus - Illustrations

Olen tehnyt kuvituksia kirjoihin ja lehtiin, piirtänyt lehtien kansia ja julisteita sekä suunnitellut muutaman logon. Tässä näytteeksi muutamia toteuttamistani kuvitustöistä:

 

I have made illustrations to books and magazines and designed a few logos, posters and magazine covers. Here you can find some examples of my illustration works:

Toteutin Kohtuus vaarassa-liikkeen pamfletin (2019) kuvituksen prässätyistä kasvien osista väripaperille.

I made illustrations for a Degrowth movement's pamphlet (North Karelia, Finland 2019) using pressed plants on a coloured paper.

Lapsiomaistyö-esitteet, 2016

 

Kuvitin kaksi esitettä Pelastakaa lapset ry:n ja Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset - FinFami ry:n Lapsiomaistyö-projektille vuonna 2016.

 

Brochures for Save the Children, 2016

 

I Illustrated two brochures for a project of Save the Children and 'Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset - FinFami' in 2016. The project aims to support children whose parents have mental problems.

Julisteet ja opetusmateriaalikuvitukset Käymäläseura Huussi ry:lle, 2016

 

Tein kuvitukset Käymäläseura Huussi ry:n viiteen opetusmanuaaliin ja julisteisiin. Materiaalit liittyvät sanitaation kehittämisprojektiin Dar Es Salaamissa Tansaniassa, mutta niitä tullaan käyttämään myös Sambian ja Swazimaan vastaavissa projekteissa. Huussi ry rakentaa kompostoivia kuivakäymälöitä Dar Es Salaamiin. Projektin kuvitustyö on ollut minulle erittäin innostavaa, koska pidän hanketta nerokkaana! Infrastruktuurin puute on todellinen haaste Tansaniassa, ja samalla ratkaistaan myös köyhässä maaperässä viljelemiseen liittyviä ongelmia. Alla pari kuvaa manuaaleista. 

 

Posters and manual illustrations for Global Dry toilet association of Finland, 2016

 

I made illustrations for five teaching manuals and posters for Global Dry toilet association of Finland. The materials will be used in Sanitation Improvement project in Dar Es Salaam, Tanzania, as well as in other similar projects in Zambia and Swaziland. Dry toilet association is currently building composting dry toilets in Dar Es Salaam and training people in the use and maintenance. This illustration work has been particularly inspiring for me, because I think the project in great! Infrastructure, or the lack of it is a real challenge in Tanzania. Also the quality of soil is a challenge in small scale farming, so the project has potential to solve many problems.

faida za ekosan.jpg

Describe your image here